Année de sa création: 1995-06-26

Spécialisée dans (métiers): électricien
 
 
 
 
Certificats, diplômes obtenus:
 
 
 
 
Assurance contre les malfaçons: non
Possibilité de logement en France: non
Possibilité d'arriver avec ses propres outils: oui
Disponible á partir de: 2009-01-12
Disponible pour combien de temps: plus d'un 1 an
Informations complementaires: Z moj± firm± wspó³pracuje 2 kolegów elektryków majacych w³asne jednoosobowe firmy. W³a¶nie skoñczyli¶my 3-letni± pracê w Szwecji (w Sztokholmie)przy projektowaniu, dostarczaniu materia³ów i wykonywaniu instalacji elektrycznych w nowobudowanych domach je